Tervetuloa

Vakuutuskassan nimi on Varkauden sairauskassa. Kassan kotipaikka on Varkaus.

Varkauden sairauskassa on perustettu 1.4.1891 ja sen tarkoituksena oli ensimmäisten sääntöjen mukaan “taudin ja kuoleman tapauksissa hankkia sen osakkaille apua, sekä raajarikkoisille ja ijäkkäille työntekijöille hoitoa”.

Nykyisten sääntöjen mukaan kassan tarkoituksena on säännöissä määriteltyjen etuuksien myöntäminen.

Kassan toimintapiirin muodostavat A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Aikawa Fiber Technologies (AFT) Oy, Andritz Oy, Efora Oy, Sahala Works Oy, Stora Enso Oyj, Stora Enso Wood Products Oy Ltd, Sumitomo SHI FW Energia Oy ja Warkaus Works Oy -nimisiin yhtiöihin sekä Varkauden sairauskassaan, joita näissä säännöissä kutsutaan työnantajaksi, Varkaudessa sijaitsevilla tehtailla ja toimipaikoilla työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Henkilöt, joiden vakituinen työpaikka on työnantajan omistamissa toimipaikoissa muualla kuin edellä mainitulla paikkakunnalla eivät kuulu kassan toimintapiiriin. Kassan jäsenet, joiden työsuhde em. työnantajaan päättyy ja uusi työsuhde toiseen em. työnantajaan alkaa välittömästi entisen työsuhteen päätyttyä, kuuluvat yhdenjaksoisesti kassan toimintapiiriin.

Toimintapiiriin kuuluvat myös 10 vuotta yhdenjaksoisesti työnantajan palveluksessa ja kassan jäsenenä olleet henkilöt, jotka erotessaan työnantajan palveluksesta olivat kassan jäseniä ja hakevat kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä kassan ulkojäseniksi, edellyttäen, että jäävät asumaan kassan toiminta-alueelle, joka käsittää Varkauden kaupungin ja siihen rajoittuvat kunnat. Toiminta-aluerajoitus ei koske eläkkeellä olevia ulkojäseniä, vaan he voivat asua kaikkialla Suomessa.

Edelleen toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan tai kassan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen erottamistaan vähintään 10 vuotta ja hakevat ulkojäsenyyttä kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.