Tervetuloa

Vakuutuskassan nimi on Varkauden sairauskassa. Kassan kotipaikka on Varkaus.

Varkauden sairauskassa on perustettu 1.4.1891 ja sen tarkoituksena oli ensimmäisten sääntöjen mukaan “taudin ja kuoleman tapauksissa hankkia sen osakkaille apua, sekä raajarikkoisille ja ijäkkäille työntekijöille hoitoa”.

Nykyisten sääntöjen mukaan kassan tarkoituksena on säännöissä määriteltyjen etuuksien myöntäminen.

Kassan toimintapiirin muodostavat A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Aikawa Fiber Technologies (AFT) Oy, Andritz Oy, ANDRITZ Warkaus Works Oy, Efora Oy, Sahala Works Oy, Stora Enso Oyj ja Sumitomo SHI FW Energia Oy -nimisiin yhtiöihin sekä Varkauden sairauskassaan, joita näissä säännöissä kutsutaan työnantajaksi, Varkaudessa sijaitsevilla tehtailla ja toimipaikoilla työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Henkilöt, joiden vakituinen työpaikka on työnantajan omistamissa toimipaikoissa muualla kuin edellä mainitulla paikkakunnalla eivät kuulu kassan toimintapiiriin. Kassan jäsenet, joiden työsuhde em. työnantajaan päättyy ja uusi työsuhde toiseen em. työnantajaan alkaa välittömästi entisen työsuhteen päätyttyä, kuuluvat yhdenjaksoisesti kassan toimintapiiriin.

Toimintapiiriin voivat halutessaan kuulua myös ne 10 vuotta yhtäjaksoisesti työnantajan palveluksessa ja kassan jäsenenä olleet henkilöt, jotka on irtisanottu työnantajan palveluksesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja jotka ovat oikeutettuja työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin. Edellytyksenä on lisäksi, että he eivät ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Ulkojäsenyyttä on haettava yhden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Kassan ulkojäseniksi ennen 2.12.2021 hyväksyttyjen henkilöiden ulkojäsenyys jatkuu.                                                                     

Työnantajan palveluksesta suoraan eläkkeelle siirtyvät henkilöt voivat halutessaan jatkaa kassan jäseninä. Edellytyksenä on henkilön jäsenyys kassassa vähintään 10 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä. Jäsenenä jatkamisesta on ilmoitettava yhden kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.