Toimintakertomus

2017

YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli Varkauden sairauskassan 126. toimintavuosi. Kassa toimii vakuutuskassalain mukaisena sairauskassana ja on ns. täydennyskassa. Toimintavuoden aikana etuuksiin ei tullut muutoksia, myös jäsenmaksuprosentti säilyi ennallaan. Lakisääteisten hankkeiden valmistumista odotellessa kassan kannalta katsoen vuoteen ei sisältynyt mainittavampia tapahtumia, joten voitaneen todeta sekä toiminnan että talouden olevan vakaata.

TOIMINTAPIIRI

Kassan toimintapiiriin kuuluivat kertomusvuoden lopussa A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Aikawa Fiber Technologies (AFT) Oy, Andritz Oy, Efora Oy, Sahala Works Oy, Stora Enso Oyj, Stora Enso Wood Products Oy Ltd,  Sumitomo SHI FW Energia Oy ja Warkaus Works Oy -nimisten yhtiöiden työntekijöitä ja toimihenkilöitä sekä Varkauden sairauskassan henkilökunta. Toimintapiiriin kuuluvat myös ns. ulkojäsenet  ja eläkeläiset, jotka ovat työsuhteen päätyttyä halunneet jäädä kassan jäseniksi.

JÄSENET

Toimintavuoden lopussa kassassa oli yhteensä 2.355 jäsentä (2.437 jäsenv. 2016). Yhtiöissä työntekijöitä oli 481 ja toimihenkilöitä 118. Ulkojäseniä oli 272 ja eläkkeellä olevia ulkojäseniä 1.484.

KASSANKOKOUKSET

Varsinaiset kassankokoukset pidettiin 3.4. ja 20.11.2017. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä marraskuun kokouksessa sääntöjen 4 §:n 1 momentin muutos.  

EDUSTUKSET

Vakuutuskassat ry:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Vierumäellä 11.5.2017 sairauskassaa edustivat hallituksen puheenjohtaja Juha Kosunen ja kassanjohtaja Marjut Immonen.

SAIRAUSKASSAN TOIMISTO

Sairauskassan toimisto sijaitsee Kauppakatu 52:ssa kassan omistamissa toimitiloissa.

KORVAUKSET JA SAIRAUSKASSAN TALOUS

Sairauskassa maksoi etuuksina vuoden aikana 1.026.142,38 € (muutos edelliseen vuoteen -1,8 %). Sairauskassan vakuutusmaksutulo oli 1.200.333,36 € (muutos edelliseen vuoteen -1,1 %).

Kassan tulot ja menot sekä tiliasema vuoden lopussa käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta sekä niiden liitetiedoista.

Tilinpäätös on 18.514,50 € ylijäämäinen. 

ESITYS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esittää, että tilinpäätöksen osoittama ylijäämä 18.514,50 € siirretään vararahastoon.

KEHITYSNÄKYMÄ

Sairauskassan tulevaisuudennäkymiä kuvannee hyvin sana haasteellisuus. Toukokuun 2018 lopulla voimaan tulee koko EU:ta koskeva tietosuoja-asetus, jolla on vaikutuksensa myös sairauskassoille. Lähivuosien haasteita ovat mm. vielä valmisteilla olevat uusi vakuutuskassalaki ja sote-uudistus.

Uudistusten keskeneräisyydestä huolimatta perustyö kassassa jatkuu ja tulevaisuuteen katsotaan positiivisesti.

KORVAUKSET                 

                                                               2017                                     2016                                               

lääkärinpalkkiot                                 93.595,20                             93.797,04

lääkkeet                                            335.953,60                           340.974,72

tutkimus ja hoito                             167.622,12                           163.692,24

sairaalat                                           139.927,99                            146.998,93

hammashoito                                  159.616,90                            170.560,92

silmälasit                                           97.811,89                              90.495,64

apuvälineet                                                0,00                                       0,00

hautausavustukset                           29.000,00                             36.500,00

tuet                                                       2.614,68                               1.905,08

yhteensä                                       1.026.142,38                        1.044.924,57  

                       

HALLITUS

varsinainen jäsen                               varajäsen                                      toimikausi

Juha Kosunen (pj.)                        Isto Markkanen                                2015-2017                 

Mervi Kumpulainen (varapj.)        Ulla Itkonen                                      2017-2019               

Hannu Kanniainen                         Markku Suhonen                             2016-2018                

Pentti Kärkkäinen                          Tuija Thure                                       2016-2018               

Jaakko Putkonen                           Heikki Tsupari                                 2015-2017                 

Jukka Voutilainen                          Kai Pärnänen                                   2017-2019

Hallitus on pitänyt vuoden aikana 13 kokousta.

HENKILÖKUNTA

Marjut Immonen    kassanjohtaja                                                                                                     Pia Karinen            toimihenkilö                                                                                                      Tarja Pakarinen     toimihenkilö   

                                  

TILINTARKASTAJA

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Seppo Tervonen, KHT

Varsinainen tilintarkastaja Pekka Loikkanen, KHT

Varatilintarkastaja Juha Toppinen, KHT