Perheenjäsenelle

Perheenjäsenvakuutettu

Toimintapiirin yrityksessä työsuhteessa oleva työntekijä tai toimihenkilö, joka on itse vakuutettuna Varkauden Vakuutuskassassa voi nyt liittää kassan piiriin myös perheenjäseniään.

Perheenjäsenvakuutetuksi voi liittää avo-, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen tai alle 18 vuotiaat- lapsensa.

Puolison liittyessä vakuutetuksi itse voi kassan piiriin liittää myös hänen omat alle 18- vuotiaat lapsensa.

Perheenjäsenvakuutetun vakuutusmaksu

Lapsista alle 18- vuotta ei makseta erillistä vakuutusmaksua. Lapset kuuluvat varsinaisen vakuutetun kanssa samaan vakuutusmaksuun ja käyttävät samaa määrärahaa.

Puolison vakuutusmaksu on 1,7 % edellisen vuoden veronalaisista tuloista. Puolisot toimittavat tulorekisteriotteen (tms.) tammikuun aikana.

Tulorekisteriotteen saat veloituksetta osoitteessa https://www.vero.fi/tulorekisteri/

E-lasku on mahdollista ottaa käyttöön ensimmäisen vakuutusmaksuerän maksamisen jälkeen. Että voit saada e-laskun sinun tulee ensin tehdä e-laskusopimus omassa verkkopankissasi ja sen jälkeen voit tehdä e-laskupyynnön Varkauden Vakuutuskassalle.