Toimintapiirin yritykselle

VAKUUTUSKASSATOIMINNASTA ETUJA SEKÄ TYÖNANTAJALLE ETTÄ HENKILÖSTÖLLE

*Toimintapiiriin liittyminen on yritykselle maksutonta. Kassa selvittää toimintapiiriin liittymisen edellytykset yrityskohtaisesti.

*Työnantajalle maksuton työsuhde-etu. Vakuutuskassa mahdollistaa työelämän laadullisen kehittämisen ja luo edellytyksiä henkilöstön työuran jatkumiselle. Henkilöstön työkyvyn paraneminen parantaa myös yrityksen tulosta.

*Työsuhde-etuna vakuutuskassan tarjoamat edut ja palvelut vahvistavat henkilöstön sitoutumista organisaatioon ja vähentävät vaihtuvuutta, ja myös uuden ammattitaitoisen henkilöstön saanti helpottuu, kun tarjolla on kilpailukykyisiä työsuhde-etuja. 

*Vakuutuskassa edesauttaa myönteistä työilmapiiriä ja lisää yhteishenkeä.

*Hoitoon hakeutuminen helpottuu, koska hoitoon hakeutumiseen eivät vaikuta taloudelliset seikat, johtuen kassan yleensä hyvästä korvaustasosta.

*Kassan sääntöjä päivitetään jatkuvasti huomioon ottaen ikärakenne, työolosuhteet yms. työkykyyn ja työssä pysymiseen vaikuttavat seikat.

 *Vakuutettujen määrässä ei ole alarajaa yrityksen toimintapiiriin liittymisen ehtona. 

Terveyttä ja taloudellista turvaa henkilöstölle

*Vakuutussuhde vakuutuskassassa tuo taloudellista turvaa sairauden sattuessa. Kassan maksamat etuudet täydentävät Kelan korvauksia ja kassan korvaustaso kattaa yleensä 75 -100 % kustannuksista. Etuudet ovat saajalleen verottomia.

*Kassan tuoma taloudellinen turva mahdollistaa hyvän terveyden ylläpidon pidempään. Omasta terveydestä huolehtimisesta tulee säännöllisempää, ja elämänlaatu paranee!

*Kassassa asian käsittely on nopeaa, palvelu asiantuntevaa, joustavaa ja ihmisläheistä. Vakuutussuhteen ylläpito on vaivatonta työnantajan vakuutusmaksuperinnän vuoksi.

*Vakuutuskassassa päätöksenteko on demokraattista; vakuutetut päättävät maksujen ja etuuksien tasosta. Kassan voittoa tavoittelemattomuus ja yhteisvastuullisuus takaavat hyvän korvaustason pienellä vakuutusmaksulla.

*Vakuutetuksi tuleminen ei edellytä terveysselvityksen toimittamista, eikä mikään sairaus rajaa vakuutuksen ehtoja.

Kassan vakuutetuksi hakeminen

*Työntekijät, jotka haluavat liittyä kassan vakuutetuksi hakevat vakuutussuhdetta joko sähköisessä asiointipalvelu Iriksessä tai toimittamalla hakemuksen kassaan. Vakuutus on työntekijälle vapaaehtoinen.

* Kassa käsittelee hakemukset ja ilmoittaa jäsenmaksun perinnästä työnantajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. 

*Vakuutusmaksu 2024 on 1,7 % ennakonpidätyksen alaisista tuloista. 

Vakuutetun oikeudet

*Vakuutettu voi liittää kassaan myös perheenjäseniään. Alle 18- vuotiaat lapset ilmaiseksi, lapsilla on oikeus samoihin etuuksiin, kuin vakuutetulla itsellään.  

*Puolison liittyessä kassaan maksaa puoliso vakuutusmaksua 1,7 % edellisen vuoden ennakonpidätyksen alaisista tuloistaan. Puolison vakuutusmaksu laskutetaan kassasta. 

*Eläkkeelle jäädessään toimintapiirin yrityksessä työsuhteessa oleva vakuutettu voi jäädä vakuutetuksi Varkauden Vakuutuskassaan.